<

6-oji rinktinė

Mokomajame pulke iškilmingai savo šaliai


prisiekė 123 kariai


Jonušo Radvilos mokomajame pulke Lietuvos Respublikai prisiekė 33-ioji Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso (toliau – BKSĮK) karių laida. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau - KASP) gretas papildė 123 kariai savanoriai, kurie iškilmingos ceremonijos metu prisiekė ne tik ištikimai tarnauti savo šaliai, vykdyti vadų įsakymus, bet ir negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti savo valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę.

Šiais metais tai viena iš gausiausių Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso karių laida. Karius iškilmingoje karių priesaikos ceremonijoje pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Arvydas Anušauskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo viršininkas, atliekantis rinktinės vado funkcijas majoras Aurimas Kuprys, laikinai einantis Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vado pareigas majoras Algis Ramanauskas, gausus būrys karių savanorių draugų ir artimųjų. Karius palaimino Lietuvos kariuomenės Ruklos įgulos kapelionas mjr. Arnoldas Valkauskas.

Geriausiu 33-iojo BKSĮK kurso dalyviu įvardintas karys savanoris laikinas jaunesnysis eilinis Tomas Gadeikis, kuriam teko garbė pagerbti dalinio kovinę vėliavą, prisiekusių karių vardu skaityti priesaikos tekstą. Tarnybos metu jis pasižymėjo kaip labai iniciatyvus, gerai įsisavinantis dėstomus dalykus, draugiškas su kuopos kariais, gerai ir laiku pavestas užduotis atliekantis karys, jam KASP vadas įteikė vardinę atminimo dovaną.

Priesaikos ceremonija buvo didinga ir įsimintina prisiekiantiems kariams ir jų artimiesiems. Kariai baigę bazinį kario savanorio įgūdžių kursą įveikė pirmąjį iššūkį, išmoko prisitaikyti prie įvairiausių gyvenimo sąlygų, įvertino savo paties sugebėjimus, įgijo naujų žinių, įgūdžių, ištvermės, bei susirado naujų bendražygių draugų.

Į Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą susirenka kariai savanoriai iš visų 6 - ių Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje. Visiems baigusiems kursą, kariams savanoriams, įteikti BKSĮK baigimo pažymėjimai. Toliau kariai vyksta namo ir karinius įgūdžius tobulins pasirinktos KASP kuopos sudėtyje.


Pranešimą parengė: Neringa Safonovienė