Kas mes esame ?

1991 m. birželio 1 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymu įkuriama SKAT Šiaulių rinktinė. Pirmuoju Šiaulių rinktinės vadu 1991 m. birželio 1 d. paskiriamas Rimantas Jurgaitis (1991 m. gruodžio 1 d. suteiktas j. ltn. laipsnis). Siekiant įamžinti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų apygardų vardus, 1999 m. sausio 15 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. 64, rinktinė pervadinama „KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė". 2006 m. rugsėjo 29 d. KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė buvo reorganizuota. Iškilmingos ceremonijos metu Šiauliuose, Prisikėlimo aikštėje, rinktinės vėliavą tuometinis vadas mjr. Sergejus Venslovaitis perdavė Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui plk. Antanui Plieskiui. 2011 m. spalio 3 d. įsteigta "KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė". Rinktinė įsteigta su tikslu racionaliai administruoti pavaldžius vienetus, taupant žmogiškus ir materialinius resursus. Taip pat bus efektyvesnis kovinio rengimo organizavimas. Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadu paskiriamas mjr. Egidijus Budraitis. Rinktinė papildė Krašto apsaugos savanorių pajėgas. Ji tapo viena iš šešių rinktinių, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje. Šiandien Rinktinė sėkmingai vykdo karių savanorių rengimo ir kitas užduotis Krašto apsaugos savanorių pajėgų sudėtyje. Pagrindinis 6-osios rinktinės uždavinys - rengti karius savanorius, siekiant vystyti ir išlaikyti parengtus, perdislokuojamus, nustatytą laiką nustatytoje vietovėje išlaikomus pajėgumus, gebančius savarankiškai, naudojant mažų padalinių taktiką, Lietuvos kariuomenės ar sąjungininkų sudėtyje, užtikrinti nacionalinių poreikių ir Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Rinktinė štabas įsikūręs Šiaulių mieste, adresu: Pakruojo g. 49, Šiauliai.

Rinktinės sudėtyje yra 9 kuopos:

Rinktinė yra formuojama iš profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių. Šiuo metu rinktinėje tarnauja apie 800 karių savanorių bei apie 70 profesinės tarnybos karių ir civilių darbuotojų.